หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สวัสดีคุณครู 63
โดย : admin
อ่าน : 316
อังคาร ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม เข้าร่วมประชุม "สวัสดีคุณครู 63" ของสหวิทยาเขตพุทไธส ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประทาน พบปะเพื่อนครูสหวิทยาเขตพุทไธสง ทั้ง 7 โรงเรียน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน